Trwa przyjmowanie deklaracji wraz z umową na przygotowania analizy możliwości udziału w programie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych. 
Termin składania deklaracji wydłużono z 19 czerwca do 23 czerwca. Nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Deklaracje należy zgłosić w Referacie Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, (ul. Zamkowa 5, pokój 2 lub 3 na I piętrze) w godzinach pracy urzędu.
dokumenty do pobrania: