Od 2015 roku Spółka „Wodociągi Niepołomice” realizuje projekt „Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Niepołomice”, który obejmuje budowę m.in. oczyszczalni ścieków, trzech nowych zbiorników wody, studni głębinowej, ok. 9 km sieci wodociągowej i ok. 16 km sieci kanalizacji sanitarnej.

W grudniu 2017 roku Spółka podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, dzięki której projekt otrzymał wsparcie w wysokości 18,8 mln złotych ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zaawansowanie prac

Na obecnym etapie podpisano cztery umowy dotyczące budowy sieci, z czego trzy już zostały zakończone. Infrastruktura dofinansowana z UE została zrealizowana m.in. na osiedlu Boryczów i Suszówka w Niepołomicach, jak również na przysiółku Kolanów w Woli Batorskiej. Kolejne kontrakty obejmą m.in. budowę sieci na przysiółkach Koźlica i Kępa w Woli Batorskiej oraz po północnej stronie osiedla Jazy. W styczniu 2019 roku zaplanowano wyłonienie wykonawcy do budowy zbiorników i ujęcia wody dla zachodniej części gminy (w Zagórzu oraz Podłężu). Wszystkie inwestycje objęte projektem powinny się zakończyć w pierwszej połowie 2021 roku.

Nowoczesny, ekologiczny obiekt

Największe przedsięwzięcie objęte projektem, zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym to budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Podłęże, na obszarze Strefy Przemysłowej. Pomimo, iż inwestycja budzi wątpliwości okolicznych mieszkańców, rozwój gminy Niepołomice spowodował konieczność nie tylko modernizacji istniejącej oczyszczani w Niepołomicach, ale również budowę nowej, która docelowo odbierze i oczyści ścieki pochodzące z zachodnich sołectw gminy. Umowa z Wykonawcą została już podpisana, a obecnie trwają prace projektowe i procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Projektowany obiekt jest oparty na nowoczesnej technologii bioreaktora membranowego MBR, która pozwala oczyszczać ścieki do bardzo wysokiej jakości, tak, że mogą być one z powodzeniem wykorzystane np. do mycia placów i ulic oraz nawadniania terenów zielonych. Technologie membranowe są wprowadzane do branży oczyszczania ścieków dopiero od niedawna, dotychczas były zarezerwowane dla uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia co dodatkowo potwierdza skuteczność metod zastosowanych w projektowanej oczyszczalni. Obiekt charakteryzuje się zwartą zabudową, o konstrukcji nawiązującej do zabudowy jednorodzinnej dzięki czemu pozytywnie wpłynie na otaczający go krajobraz. Spółka planuje również wyposażenie oczyszczalni w farmę fotowoltaiczną, dzięki której obiekt, pomimo dużej energochłonności procesu oczyszczania ścieków, będzie przyjazny dla środowiska poprzez wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zastosowana w oczyszczalni ścieków w Podłężu technologia jest obecnie najnowocześniejszą na światowym rynku i gwarantuje wysoki stopień oczyszczania ścieków komunalnych. Budowa na terenie gminy Niepołomice takiego obiektu, bez wparcia środków z Funduszu Spójności nie byłaby możliwa.

Od 2015 roku Spółka „Wodociągi Niepołomice” realizuje projekt „Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Niepołomice”, który obejmuje budowę m.in. oczyszczalni ścieków, trzech nowych zbiorników wody, studni głębinowej, ok. 9 km sieci wodociągowej i ok. 16 km sieci kanalizacji sanitarnej. W grudniu 2017 roku Spółka podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, dzięki której projekt otrzymał wsparcie w wysokości 18,8 mln złotych ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zaawansowanie prac

Na obecnym etapie podpisano cztery umowy dotyczące budowy sieci, z czego trzy już zostały zakończone. Infrastruktura dofinansowana z UE została zrealizowana m.in. na osiedlu Boryczów i Suszówka w Niepołomicach, jak również na przysiółku Kolanów w Woli Batorskiej. Kolejne kontrakty obejmą m.in. budowę sieci na przysiółkach Koźlica i Kępa w Woli Batorskiej oraz po północnej stronie osiedla Jazy. W styczniu 2019 roku zaplanowano wyłonienie wykonawcy do budowy zbiorników i ujęcia wody dla zachodniej części gminy (w Zagórzu oraz Podłężu). Wszystkie inwestycje objęte projektem powinny się zakończyć w pierwszej połowie 2021 roku.

Nowoczesny, ekologiczny obiekt

Największe przedsięwzięcie objęte projektem, zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym to budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Podłęże, na obszarze Strefy Przemysłowej. Pomimo, iż inwestycja budzi wątpliwości okolicznych mieszkańców, rozwój gminy Niepołomice spowodował konieczność nie tylko modernizacji istniejącej oczyszczani w Niepołomicach, ale również budowę nowej, która docelowo odbierze i oczyści ścieki pochodzące z zachodnich sołectw gminy. Umowa z Wykonawcą została już podpisana, a obecnie trwają prace projektowe i procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Projektowany obiekt jest oparty na nowoczesnej technologii bioreaktora membranowego MBR, która pozwala oczyszczać ścieki do bardzo wysokiej jakości, tak, że mogą być one z powodzeniem wykorzystane np. do mycia placów i ulic oraz nawadniania terenów zielonych. Technologie membranowe są wprowadzane do branży oczyszczania ścieków dopiero od niedawna, dotychczas były zarezerwowane dla uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia co dodatkowo potwierdza skuteczność metod zastosowanych w projektowanej oczyszczalni. Obiekt charakteryzuje się zwartą zabudową, o konstrukcji nawiązującej do zabudowy jednorodzinnej dzięki czemu pozytywnie wpłynie na otaczający go krajobraz. Spółka planuje również wyposażenie oczyszczalni w farmę fotowoltaiczną, dzięki której obiekt, pomimo dużej energochłonności procesu oczyszczania ścieków, będzie przyjazny dla środowiska poprzez wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zastosowana w oczyszczalni ścieków w Podłężu technologia jest obecnie najnowocześniejszą na światowym rynku i gwarantuje wysoki stopień oczyszczania ścieków komunalnych. Budowa na terenie gminy Niepołomice takiego obiektu, bez wparcia środków z Funduszu Spójności nie byłaby możliwa.