Za nami 4 edycje Budżetu Obywatelskiego w Niepołomicach, z których trzy zrealizowaliśmy a jedną właśnie realizujemy. W tym roku czeka nas przerwa w naborze do BO i praca nad nowymi zasadami.

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą zmiany odnośnie Budżetu Obywatelskiego. Ustawa wprowadza obowiązkowość Budżetu Obywatelskiego dla miasta na prawach powiatu. Jeżeli gmina zdecyduje się na BO, to musi stosować zasady ustawowe.

Opinia prawna, którą uzyskaliśmy w trakcie pracy nad Budżetem Obywatelskim wyjaśniła nam niektóre zagadnienia, stawiając nas jednocześnie przed wyzwaniem zmiany regulaminu i dostosowania go do ustawy.

W nowym Budżecie Obywatelskim będziemy musieli przede wszystkim zmierzyć się ze sposobem głosowania. W ustawie jest mowa o głosowaniu bezpośrednim, a zatem nie ma możliwości głosowania przez Internet, ani listownie. Karty do głosowania powinny być wydawane na miejscu, bez możliwości wcześniejszego ich wydrukowania. To rozwiązanie, z którym trudno nam się zgodzić. W ubiegłych latach głosowanie internetowe prawie zrównało się z papierowym i było bardzo popularne. Dlatego w tym roku, przyglądamy się innym miastom podobnym do nas.

Zgodnie z obecnymi rozporządzeniami za ustalenie wymagań formalnych, zasad i modyfikacji w Budżecie Obywatelskim jest odpowiedzialna Rada Gminy. Oznacza to pracę z radnymi nad nowym regulaminem Budżetu Obywatelskiego i załącznikami, którymi są formularz zgłoszeniowy, karty oceny. Do te pory praca ta spoczywała na Radzie Programowej BO.

Wnioski nie będą mogłyby być znacząco modyfikowane. Nie będzie możliwości przesunięcia kosztów, wprowadzania istotnych zmian na etapie realizacji. Nie ma też możliwości niezrealizowania projektów. Jednym z ważniejszych punktów jest również wiek głosujących, który musi być rozpatrzony przez Radę Gminy. W opinii prawnika „konieczny jest próg kompetencji”, który zezwala zagłosować każdemu posiadającemu zdolność do czynności prawnych a takimi osobami niestety nie są 16-latkowie. Dlatego sugerowane jest podwyższenie wieku głosowania do 18. roku życia.

Czy rezygnujemy z Budżetu Obywatelskiego? Nie! Będziemy pracować w tym roku nad takimi rozwiązaniami, które pozwolą nam w kwietniu 2020 zrobić kolejny nabór do BO.