Ogłoszono przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej linii kolejowej.

Chodzi o linię kolejowej która połączy Podłęże – Szczyrzyc -Tymbark i Mszanę Dolną. Potocznie ta linia nazywana jest “Podłęże – Piekiełko. Projekt zakłada wybodowanie 58,5 km nowej linii kolejowej.

Szacowana wartość inwestycji może osiągnąć przeszło 6 miliardów złotych. Inwestycja ta znajduje się na liście podstawowej rządowego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

Szacunkowa wartość zamówienia to blisko 205 mln zł netto.

Przetarg obywa się w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.

Według wstępnych prognoz czas przejazdu na odcinku Kraków – Mszana Dolna wyniesie ok. 45 min. Do około jednej godziny skróci się czas przejazdu z Krakowa do Nowego Sącza. Podróż z Krakowa do Zakopanego ma zająć poniżej dwóch godzin.