Radni Rady Miejskiej w Niepołomicach odbyli wczoraj szkolenie z nowego systemu obsługi swoich posiedzeń.

Spore zmiany czekają na radnych kadencji 2018-2023. W naszej gminie trwa wdrożenie nowego systemu wspierającego organizację pracy podczas sesji.

Nasi przedstawiciele zostali wyposażeni w tablety, które usprawnią ich pracę. Dzięki temu dokumenty i projekty uchwał dotychczas dostarczane metodą tradycyjną, będą teraz przesyłane drogą elektroniczną. Urządzenia posiadają również specjalny moduł umożliwiający głosowanie podczas posiedzeń.

Łatwiejszy wgląd w prace Rady Miejskiej będą miał również każdy z nas. Niebawem zostanie uruchomiony serwis, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł nie tylko śledzić na żywo sesje Rady Miejskiej, ale również sprawdzić w jaki sposób przebiegały poszczególne głosowania.