Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji w naszej gminie. Na pewno zostaną one zakontraktowane dla Niepołomic. Na kontrakt dla Podłęża i Zabierzowa Bocheńskiego musimy jeszcze chwilę poczekać.

Do tej pory z usług rehabilitacyjnych korzystaliśmy w przychodniach w Niepołomicach, Podłężu i Zabierzowie Bocheńskim. Tym razem NFZ z placówek Niepołomickiego Centrum Medycznego wybrał tylko Niepołomice. Pozostałe środki na rehabilitację otrzymają prawdopodobnie prywatne jednostki, również funkcjonujące na terenie naszej gminy.

Po staraniach władz miasta i zarządu spółki NCM, Narodowy Fundusz Zdrowia zadeklarował gotowość rozszerzenia koszyka świadczeń tak, by rehabilitacja w dalszym ciągu mogła być świadczona w Podłężu i Zabierzowie Bocheńskim. O szczegółach tych kontraktów dowiemy się już w połowie października. Do tego czasu ośrodki w Podłężu i Zabierzowie Bocheńskim muszą zawiesić świadczenie usług rehabilitacyjnych.

Dlatego prosimy wszystkich pacjentów, którzy mają umówione październikowe terminy rehabilitacji w Podłężu i Zabierzowie o kontakt z placówkami.

Prezes NCM uspokaja, że nie ma obaw co do ustalonych wcześniej wizyt w gabinecie rehabilitacji w Niepołomicach. W Podłężu i Zabierzowie Bocheńskim mogą jednak ulec zmianie terminy ich realizacji.