29 maja burmistrz Roman Ptak podpisał umowę na modernizację budynku byłego gimnazjum w Niepołomicach. Wykonawcą inwestycji jest firma Samson.

Wszystko w ramach projektu “Modernizacja trzech kompleksów szkolnych z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki – Gimnazjum w Niepołomicach”. Gmina Niepołomice pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt modernizacji gimnazjum obejmuje termomodernizację budynku szkoły. W zakres prac wchodzi: ocieplenie stropodachów, przebudowa instalacji grzewczej, modernizacja oświetlenia, zastosowanie technologii LED, kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii tj. gruntowej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej do jej zasilania.

Przewidziano też modernizację części sal, remont łazienek, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej w całym obiekcie, wymianę pokrycia dachu na budynku głównym, renowację parkietu i położenie wykładziny PCV w niektórych salach dydaktycznych, modernizację stołówki, wymianę starych żeliwnych rur kanalizacyjnych na nowe.

Wraz z początkiem wakacji, po przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, ruszą prace remontowe. Do końca sierpnia zakończą się roboty wewnątrz szkoły. Koniec robót na zewnątrz przewidziano na listopad 2018.