Spółka Wodociągi Niepołomice ostrzega przed skutkami nadmiernego wykorzystywania wody.

Zarząd Spółki Wodociągi Niepołomice zwrócił się z apelem do mieszkańców o rozważne użytkowanie wody pitnej i ograniczenie wykorzystania jej do innych celów niż socjalno-bytowe (podlewanie trawników, napełnianie basenów czy mycie samochodów).

Skutkiem niezastosowania się do prośby może być spadek ciśnienia wody, a nawet wystąpienie przerw w jej dostawie bądź pogorszenie jej jakości.