Niepołomicki Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji zaprasza na bezpłatne szkolenie z diagnozy rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku 9-13 lat. Spotkanie odbędzie się 23 stycznia o godz. 17.30 w Laboratorium Aktywności Społecznej, przy ul. Bocheńskiej 26 w Niepołomicach.

Szkolenie adresowane dla wychowawców i nauczycieli szkół podstawowych (II etap edukacyjny), pedagogów i psychologów szkolnych oraz innych zainteresowanych specjalistów.

Współczesne badania dotyczące rozwijania inteligencji społeczno-emocjonalnej (Śmieja, Orzechowski, 2008) wyraźnie wskazują na szerokie możliwości trenowania tej grupy zdolności, pomimo zróżnicowanych uwarunkowań temperamentalnych i charakterologicznych między uczniami.

Jak piszą autorzy narzędzia diagnostycznego TROS-KA […] wychowawcy potrzebują narzędzia do opisu zachowań uczniów w taki sposób, aby móc na jego podstawie przygotować odpowiedni program profilaktyczny lub terapeutyczny (lub wspomagający rozwój przy braku zidentyfikowanych deficytów), a jednocześnie ów opis był punktem wyjścia do włączenia w proces wspierania ucznia zarówno jego rodziców, rówieśników, jak i innych nauczycieli […]

Akronim TROS-KA (T – trudności, R – relacje z innymi, O – obraz siebie, S – sprawczość, KA – kontrola afektu) zawiera główną ideę, jaka przyświecała autorom podczas prac koncepcyjnych: zatroszczyć się o te obszary rozwojowe uczniów, które tej troski najbardziej potrzebują (cel profilaktyczny.

Więcej na temat narzędzia TROS-KA można przeczytać tutaj.

Spotkanie poprowadzą: Anna Kuranda-Korczyńska i Maria Foryś, koordynatorki pilotażowego narzędzia do diagnozy rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku 9-13 – TROS-KA w Małopolsce.

Na szkolenie można się zarejestrować drogą elektroniczną – kliknij tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Niepołomicach