Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, działająca na terenie gmin: Kłaj, Niepołomice i Wieliczka – obszar wiejski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

– rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 750 000 zł (więcej informacji tutaj),
– zachowanie dziedzictwa lokalnego. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 765 000 zł (więcej informacji tutaj),
– rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 900 000 zł (więcej informacji tutaj),
– rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 200 000 zł (więcej informacji tutaj).

Dotacje będą przyznawane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17 października 2017 do 14 listopada 2017.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 12 288 00 95 w godz. od 8.00 do 16.00.

www.lgdpowiatwielicki.eu.