Dzisiaj podpisaliśmy umowę na modernizację Kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach.

Zadanie nosi nazwę „Zagospodarowanie otoczenia Kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach” i podzielono je na dwa etapy.

Pierwszy etap zakłada modernizację samego kopca. Koszt tej inwestycji to ponad 96 tys. zł. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w ramach przetargu Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa RUSTYKAL z Krakowa.

Prace będą polegać na naprawie uszkodzonych fragmentów zbocza kopca, modernizacji i odtworzeniu ścieżek, a także zabezpieczeniu górnej powierzchnia kopca – jego wzmocnieniu i stabilizacji.

Roboty ruszą pod koniec października. Zakończenie prac zaplanowano na 30 listopada 2018 roku.

W drugim etapie zadania zagospodarowany będzie teren przy Kopcu Grunwaldzkim. Posadzona będzie zieleń, zmodernizowany plac zabaw, powstaną też alejki spacerowe i elementy małej architektury. Przetarg na wykonanie tej części projektu zostanie ogłoszony na początku 2019 roku.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Unii Europejskiej w wysokości około 63% kwoty netto. Środki na realizację zadania pozyskaliśmy przy współudziale Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.