Od dzisiaj w budynku MGOPS w Niepołomicach można podzielić się jedzeniem. Otwarto tam jadłodzielnię – miejsce, które ma służyć wymianie żywności.

Do jadłodzielni może przyjść każdy, kto chce podzielić się jedzeniem, bądź zostawić jego nadmiar i uchronić przed zmarnowaniem. To miejsce nie tylko dla osób potrzebujących – każdy będzie mógł poczęstować się zgromadzoną żywnością.

Niepołomicka jadłodzielnia powstała z inicjatywy trzech osób: radnych – Anny Front i Małgorzaty Juszczyk oraz Marii Kanii ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej.

Lodówkę, która stanęła w jadłodzielni ufundowało Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu”.

Zasady korzystania z jadłodzielni:
1. Miejsce: budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach (tuż przy głównym wejściu, na parterze).
2. Czas otwarcia: poniedziałek-piątek, w godzinach 7.00-18.00.
3. Jadłodzielnia jest miejscem, gdzie możesz zostawić dobre do spożycia i zapakowane produkty, które mogłyby się zmarnować lub którymi chcesz się podzielić.
4. Korzystając ze zgromadzonej żywności, robisz to na swoją odpowiedzialność.
5. Jadłodzielnie nie są dedykowane wyłącznie osobom potrzebującym – każdy może przyjść i częstować się zgromadzonymi produktami.
6. O porządek w Jadłodzielni przede wszystkim będą dbać:
a. wolontariusze-uczniowie niepołomickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach (poniedziałki),
b. seniorzy ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej (środy),
c. wolontariusze-uczniowie Hufca Pracy w Niepołomicach (piątki),
Miło będzie również, jak każdy, kto skorzysta z tego miejsca, też zadba o porządek.
7. Jadłodzielnia działa non-profit, czyli nie dla zysku.
8. Idea tworzenia Jadłodzielni zrodziła się w 2006 roku z inicjatywy osób, które szukały sposobu rozwiązania problemu marnowania jedzenia.