Ponad 5,7 mln zł dofinansowania otrzymała Gmina Niepołomice na przebudowę Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. Środki uzyskaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to ponad 9,5 mln zł. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, po której obiekt zyska nowe możliwości w organizacji zajęć i obserwacji nieba (w tym nową kopułę).

Docelowo budynek będzie obiektem jednokondygnacyjnym zawierającym w sobie miejsca noclegowe dla obserwujących niebo, biuro administratora i pomieszczenia techniczne. Część dydaktyczna obejmować będzie salę seminaryjną, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, salę wykładową dla 85 osób, planetarium oraz pomieszczenia techniczne, zaplecza i toalety. Na dachu budynku przewidziano pomieszczenie obserwacyjne z zapleczem.

Przebudowany budynek MOA będzie posiadał innowacyjne rozwiązania, m.in. dach będzie pokryty ekstensywną zielenią (wizualizację MOA można zobaczyć na załączonej grafice).


W ciągu miesiąca podpiszemy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę na finansowanie inwestycji. Trwają już przygotowania do przetargu, który wyłoni wykonawcę przedsięwzięcia.

Projekt jest realizowany w ramach działania 11.1.2. Rewitalizacja Miast Średnich i Małych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.