26 lutego 2019 o godz. 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru firmy Nidec w mieście Niepołomice.
5. Ogłoszenie podjętych uchwał.
6. Zamknięcie V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.