9 maja o godzinie 16:00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Porządek obrad

 1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
 5. Informacja nt. działalności Niepołomickiego Centrum Medycznego.
 6. Informacja nt. działalności Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniątkach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Niepołomice w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Niepołomice w roku 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą “Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zielonych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego do składu Komisji Rewizyjnej w Niepołomicach oraz zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach (ul. Krakowska 14) w Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Niepołomicach (ul. Krakowska 14) oraz utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Niepołomicach (ul. Krakowska14).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie (Suchoraba 79) w Przedszkole Samorządowe w Suchorabie (Suchoraba 79) oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Suchorabie (Suchoraba 79).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej (Wola Zabierzowska 1) w Przedszkole Samorządowe w Woli Zabierzowskiej (Wola Zabierzowska 1) oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Zabierzowskiej (Wola Zabierzowska 1).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Bosko w Zakrzowie (Zakrzów 323) w Przedszkole Samorządowe w Zakrzowie (Zakrzów 323) oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zakrzowie (Zakrzów 323).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu (Zagórze 81) w Przedszkole Samorządowe w Zagórzu (Zagórze 81) oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zagórzu (Zagórze 81).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół z oddziałami integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz określenia granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Niepołomice.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Niepołomice na rzecz najemcy tego lokalu.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności drogowej (drogi koniecznej).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.
 27. Ogłoszenie podjętych uchwał.
 28. Sprawy różne, wolne wnioski.
 29. Zamknięcie VII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.