Niepołomice, 31 lipca 2017 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Sesja odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2017 r. (środa), o godzinie 16:00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2044.
5. Ogłoszenie podjętych uchwał.
6. Zamknięcie XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach