Niepołomice, 17 października  2017 r.

                                                                                          

Zawiadomienie

       Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst  jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXVI  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu  19 października 2017 r.  (czwartek), o godzinie 15.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach w sali konferencyjnej – wejście od recepcji hotelowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2044.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Niepołomice do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działki nr 341/2 o pow. 0,0295 ha położonej w Podłężu)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.(dotyczy działek nr 341/6, 341/12, 341/13,341/14, 341/16 położonych w Podłężu)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działek nr 1198/2 położonej w Podłężu)
 10. Ogłoszenie podjętych uchwał.
 11. Zamknięcie XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Roman Ptak