Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu  9 listopada 2017 r. (czwartek), o godzinie 17:00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach w sali portretowej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowej odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Niepołomice”.
  4. Ogłoszenie podjętej uchwały.
  5. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń