Od początku 2019 roku ogromnym zainteresowaniem w naszej gminie cieszy się program Karta Dużej Rodziny. W ciągu sześciu tygodniu do urzędu wpłynęło już 100 wniosków. To prawie tyle samo co w całym ubiegłym roku!

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych przedsiębiorstwach. To pakiet zniżek na m.in. przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe czy możliwości tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, księgarni czy zakupu tańszego paliwa.

W chwili startu z projektu mogły korzystać rodziny, które w dniu składania wniosku posiadały trójkę dzieci wieku maksymalnie 25 lat (kontynuujących naukę). Od 1 stycznia Kartą otrzymują również rodzice, którzy w przeszłości mieli co najmniej trójkę dzieci, bez względu wiek na ich dzień w chwili składania wniosku. Zmiana spowodowała lawinowy wzrost zainteresowania Kartą Dużej Rodziny.

Przypominamy procedurę składania wniosku w gminie Niepołomice
Wniosek o przyznanie karty należy złożyć w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Na terenie naszej gminy program Karta Dużej Rodziny obsługuje Referat Promocji i Kultury UMiG w Niepołomicach, który ma swoją siedzibę przy ul. Zamkowej 5 (pokój nr 3 na parterze). Osoby posiadające profil zaufany mogą go złożyć również elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia: empatia.mpips.gov.pl. Warto pamiętać, że wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Obecnie możemy ubiegać się o kartę tradycyjną i elektroniczną, bądź o jedną z nich. Karta tradycyjna jest wielkości dowodu osobistego, a czas oczekiwania na jej przygotowanie i wydanie wynosi około 30 dni. W przypadku karty elektronicznej, dane dotyczące autoryzacji w aplikacji mKDR wysyłane są najczęściej w przeciągu doby od pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadamy już jedną formę karty, a chcemy wnioskować o dodatkową. Wówczas wiąże się to z opłatą 9,21 zł. Co ważne, osoby, które złożyły wniosek o przyznanie karty tradycyjnej do 31 grudnia 2017 roku, są zwolnione z opłaty za przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 roku. W przypadku konieczności wyrobienia duplikatu KDR (kradzież, zagubienie) musimy uiścić opłatę w wysokości 9,40 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące programu wraz z wyszukiwarką partnerów karty można znaleźć tutaj.

Skąd pobrać wniosek?

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w Referacie Promocji i Kultury UMiG. Można go również na miejscu wypełnić i złożyć. Aktualne wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dostępne są poniżej.


do pobrania: