„W służbie Niepodległej. Harcerstwo w ruchu niepodległościowym 1918-2018”. 

Data:  17 listopada 2018 r. (sobota)  godz. 17:00-19:00.

Miejsce: Laboratorium Aktywności Społecznej Open Space, ul. Bocheńska 26

Program:

  1. Film dokumentalny „W służbie Niepodległej” o niezależnym nurcie harcerstwa
    w l. 1980-89.
  2. Prezentacja: „Szczep Puszcza  w ruchu niepodległościowym 1980-89”  oraz „W służbie Bogu, Polsce i Bliźnim w wolnej Polsce”.
  1. Wręczenie pamiątkowych odznak „W służbie Niepodległej” liderom ruchu harcerskiego w Niepołomicach  lat 1980-1989”.
  2. Wystawa historyczna.

Organizatorzy:
Koło Przyjaciół Harcerstwa Stowarzyszenie byłych Instruktorów,
Wychowanków i Sympatyków Szczepu „Puszcza”,
Szczep „Puszcza” im. Kazimierza Wielkiego,
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata.