Grupa ok. 30 przedstawicieli administracji ukraińskiej z obwodów donieckiego i łużańskiego gościła we wtorek 6 czerwca w Niepołomicach.

Podczas spotkania w zamku dyskutowano o rozwoju gospodarczym gminy i roli samorządu w kwestiach takich jak: przyciąganie inwestycji, planowanie przestrzenne, polityka podatkowa czy promocja inwestycyjna.

Ukraińcy przebywają w Małopolsce na zaproszenie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w ramach programu „Odnowienie systemu zarządzania oraz przywrócenie pokoju w poszkodowanych przez kryzys gromadach Ukrainy”, finansowanego przez Program Rozwoju ONZ oraz Delegację Komisji Europejskiej w Kijowie.
Wśród nich są osoby odpowiedzialne za finanse, rozwój ekonomiczny, pobudzanie inwestycji i tworzenie stref aktywności gospodarczej. Stąd taka tematyka wypełniła spotkanie z burmistrzem Niepołomic, ale nie brakło także pytań o kulturę czy edukację.

Po spotkaniu Ukraińcy zwiedzili firmę Silgan White Cap w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej, a na koniec zapoznali się z działalnością Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa.