Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego przeprowadzi w terminie 7-30 maja 2018 nabór grantowy z zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu grantowego polegać będą na wspieraniu aktywności, oddolnych inicjatyw i edukacji obywatelskiej mieszkańców obszaru LGD Powiatu Wielickiego.

W naborze mogą wziąć udział podmioty z obszaru Gmin Niepołomice, Kłaj i Wieliczka – obszar wiejski. Do uzyskania jest możliwy grant w wysokości od 5 000 do 30 000 zł. Pula środków dostępnych w naborze to 180 000 zł.

Terminy i zasady składania wniosków zostaną opublikowane m.in. na stronie internetowej www.lgdpowiatwielicki.eu.

Więcej informacji udziela Biuro LGD, tel. 12 288 00 95, biuro@lgdpowiatwielicki.eu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”’.