Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. 
Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie.
 
Badania gospodarstw domowych
– Budżety gospodarstw domowych (formularze: BR-01, BR-01a, BR-04), w każdym miesiącu roku kalendarzowego; – Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych (formularz DS-50), miesiące: styczeń; – Kondycja gospodarstw domowych (formularz KGD), w pierwszym tygodniu każdego miesiąca roku kalendarzowego; – Badanie aktywności ekonomicznej ludności (formularze: ZG, ZD), w każdym tygodniu roku kalendarzowego; – Pracujący na własny rachunek (formularz ZD-R), miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec; – Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (formularz PKZ), miesiące: styczeń, kwiecień, lipiec, październik; – Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (formularze: SSI-10G, SSI-10I), miesiące: kwiecień, maj, – Europejskie badanie warunków życia ludności (formularze: EU-SILC-G, EU-SILC-I), miesiące: kwiecień, maj; – Kształcenie dorosłych (formularz KD), miesiące: styczeń, luty.
Badania cen
– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych – realizowane co miesiąc w celowo dobranych punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych, bankach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, aptekach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, przedszkolach, żłobkach, zakładach budowlanych, stacjach benzynowych, jednostkach ubezpieczeniowych i usługowych.
– Ceny w rolnictwie – badanie jest realizowane na formularzu R-CT w każdym miesiącu roku kalendarzowego, na wybranych targowiskach mieszczących się na terenie województwa małopolskiego.
Badania na granicy
– Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej – badanie jest realizowane na formularzach BRG i BRGp przez cały rok kalendarzowy, na przejściach granicznych w Chyżnem i Chochołowie.
– Podróże nierezydentów do Polski (formularz PDP) – badanie jest realizowane przez cały rok kalendarzowy, na przejściach granicznych: Chyżne, Leluchów, Balice oraz w ich otoczeniu.
Z góry dziękujemy Państwu za podjęcie współpracy z naszymi ankieterami.
Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można uzyskać w Wydziale Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie, pod numerem telefonu 12 656 30 32, na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl lub Urzędu Statystycznego w Krakowie: www.krakow.stat.gov.pl.
Główny Urząd Statystyczny

Author: admin