Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. 
Formularze można także wypełnić samodzielnie, na stronie internetowej www.rolnictwo.stat.gov.pl.
Główny Urząd Statystyczny przygotował odpowiednią aplikację. Po zalogowaniu do aplikacji można wypełnić i przesłać formularze do Głównego Urzędu Statystycznego. W 2017 roku badania realizowane są w następujących terminach:
styczeń
– ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
marzec
– badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
czerwiec – lipiec
– badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
– badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)
– czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)
lipiec
– ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
sierpień  
– badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb)
listopad
– badanie plonów niektórych ziemiopłodów (formularz R-r-pw)
– badanie sadów według gatunków i odmian (formularz R-r-s)
grudzień  
– badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
– badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)
Z góry dziękujemy Państwu za podjęcie współpracy z naszymi ankieterami.
Szczegółowe informacje na temat rolniczych badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można uzyskać korzystając z infolinii 22 279 99 99 lub w Wydziale Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie pod numerem telefonu 12 656 30 32 lub 12 656 33 45 wew. 37.
Główny Urząd Statystyczny

Author: admin