Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz Fundacja Pomóżmy Pszczołom z Niepołomic zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące znaczenia pszczół i innych zapylaczy dla środowiska oraz zagrożeń dla pszczół i warunków ich ochrony.

Szkolenie odbędzie się 8 sierpnia o godz. 17.00 w Zespole Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach.

Fundacja Pomóżmy Pszczołom zajmuje się:

* Popularyzacją wiedzy i edukacją w zakresie pszczelarstwa
* Podnoszeniem kultury pszczelarstwa w Polsce
* Działalnością w zakresie ochrony pszczół i pasiek

Fundacja realizuje w 2019 roku w Powiatach Wielickim i Bocheńskim projekt „Świat pszczół i innych zapylaczy – żyją wśród nas”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Podczas szkolenia pracownicy Fundacji opowiedzą o znaczeniu owadów zapylających dla zachowania równowagi między przyrodą a działalnością człowieka. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie rozpoznawania zagrożeń dla pszczół i innych zapylaczy, jakie występują w środowisku a także poznają możliwe sposoby reagowania na te zagrożenia.

Szkolenie trwa około 2,15 godzin zegarowych – obejmuje prezentację zagadnień wyświetlaną na ekranie oraz dyskusję i odpowiedzi na pytania.

Jest prowadzone przez inż. Igora Pawłyka, który jest Mistrzem Pszczelarstwa, członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego, przewodniczącym Komisji Hodowlanej w Woj. Związku Pszczelarskim
w Krakowie, członkiem zarządu Koła Pszczelarzy w Niepołomicach, tłumaczem literatury pszczelarskiej na język polski, autorem licznych artykułów w ogólnopolskim miesięczniku „Pszczelarstwo” i w czasopismach zagranicznych oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Zajmuje się popularyzacją pszczelarstwa w Kołach Pszczelarzy i w szkołach w całej Polsce Prowadzi własną eksperymentalną pasiekę w powiecie wielickim. Jest autorem filmów na youtube /igorpawlyk.carnica – youtube/ oraz prowadzi własną stronę internetową IgorPawlyk.CARNICA-YouTube i www.igorpawlyk.wordpress.com.

Gorąco zachęcamy do udziału w szkoleniu. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 12 12 250 50 80.

Aldona Maria Pawłyk
Prezes Fundacji Pomóżmy Pszczołom
32-005 Niepołomice
Zagórze 41
tel. 12 250 50 80
e-mail: visualmail41@gmail.com