Zapraszamy na szkolenie z zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szkolenie jest dedykowane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; właścicieli (w tym osoby samozatrudnione) i pracowników.

Koszt: 117, 12 zł (dofinansowane 90%)

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szczegóły szkolenia znajdują się tutaj.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Trustcon Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny z przedstawicielem firmy Trustcon sp. z o.o., Katarzyną Pilarek, tel. 502 318 715, mail: k.pilarek@trustcon.pl.

 

Zaprojektowane przez Freepik