Fundacja Lepsze Niepołomice zaprasza do udziału w cyklu szkoleń pt. „Obywatelskie Niepołomice”. Przez pół roku, raz w miesiącu spotykamy się, aby rozmawiać o roli i zadaniach jednostek pomocniczych, dokumentach strategicznych, procesie inwestycyjnym, możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych i budżecie gminy.

Projekt przygotowany został z myślą o członkach rad osiedlowych i sołeckich, ale do udziału zapraszamy również osoby, które chciałyby swoją wiedzę w wyżej wymienionych obszarach pogłębić.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby, dla których tematyka budowania społeczeństwa obywatelskiego jest szczególnie bliska. Zapraszamy osoby, które chciałyby zaangażować się w działanie na rzecz rozwoju osiedla bądź sołectwa – to szkolenie jest dla Was.

Najbliższe szkolenie pt. „Wieloletnie dokumenty strategiczne (strategia rozwoju gminy, program rewitalizacji, program mobilności, program gospodarki niskoemisyjnej)” odbędzie się wtorek 9 października o godz. 18.00 w Laboratorium Aktywności Społecznej.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, osoby zainteresowane proszę o kontakt: lepszeniepolomice@gmail.com, tel. 730 778 394.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Paweł Pawłowski
Fundacja Lepsze Niepołomice