W Laboratorium Aktywności Społecznej odbyło się szkolenie ze składania wniosków o dotacje z budżetu gminy.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach ze składania wniosków o dotacje z budżetu gminy przez organizacje pozarządowe przy pomocy generatora ofert opracowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna.