Wczoraj popołudniu służby środowiskowe urzędu miasta, straż miejska, policja oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadziły kontrolę na jednej z prywatnych nieruchomości na Sitowcu w Niepołomicach. Kontrola była związana z podejrzeniem wywożenia na tą nieruchomość ziemi mogącą zawierać niebezpieczne substancje.

Służby miejskie zostały zaalarmowane przez okolicznych mieszkańców. Pierwsze zgłoszenia dotyczyły brudnych śladów, jakie na asfalcie pozostawiały ciężarówki. Szybko okazało się, że ślady wiodły do miejsca, w którym jedna z firm mających zajmować się gospodarką odpadami i odzyskiem odpadów niebezpiecznych wywozi ziemię, która może być skażona potencjalnie niebezpiecznymi substancjami.

Inspektorzy WIOŚ na miejscu rozmawiali zarówno z właścicielem terenu, przedstawicielem firmy przekazującej, jak i przedstawicielem firmy transportującej potencjalnie niebezpieczny ładunek. Pobrano próbki ziemi z miejsca wyładunku oraz z terenu z którego materiał może pochodzić.

W ciągu kilku dni będą znane analizy próbek. Jednocześnie sprawdzone zostaną dokumenty (w tym karty przekazania odpadu) zarówno pod kątem ich istnienia, jak i autentyczności. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, poinformujemy odpowiednie służby.

Transporty zostały wstrzymane. Dziękujemy za sygnał od mieszkańców i prosimy o dalszą czujność. Od dobrej współpracy instytucji publicznych i społeczeństwa zależy bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych