Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach we współpracy z Radami Sołeckimi realizuje projekt montażu tabliczek z nazwami przysiółków bądź zwyczajowych ulic w sołectwach.

Tabliczki są montowane na wniosek służb, przede wszystkim dbających o nasze bezpieczeństwo. Zgłoszenia o pożarach bądź innych wypadkach losowych wiązały się często z mało precyzyjnym określeniem miejsca zdarzenia, co wydłużało czas dotarcia pomocy do potrzebujących. Ze znalezieniem klientów mieli również problemy choćby pracownicy firm kurierskich.

Nazwy ulic zostały nam dostarczone przez przedstawicieli Rad Sołeckich. Warto pamiętać, że montaż tabliczek z ulicami nie powoduje konieczności zmian dokumentów. Ulice pełnią wyłącznie rolę informacyjną.  

Łącznie w sołectwach wschodniej i zachodniej części gminy zostanie zamontowanych 60 słupków informacyjnych i niemal 150 tabliczek z nazwami ulic.