Zasiłki z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne i fundusze z programu 500+ będą wypłacane przed świętami.

Informujemy, że zasiłki w kwietniu 2019 roku będą realizowane w dniach 18 i 19 kwietnia (czwartek-piątek) oraz 29 i 30 kwietnia. Świadczenia na konta osobiste będą przekazywane 18 kwietnia.

W tych samych dniach w Banku Spółdzielczym w Niepołomicach wypłacane będą również świadczenia rodzinne oraz fundusze z programu 500+.