Zgodnie z uchwałą antysmogową, przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego, od 1 lipca 2017 r. obowiązuję zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu. Obowiązuje także zakaz spalania węgla o udziale frakcji 0-3 mm powyżej 15% oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Dla istniejących kotłów pozaklasowych zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., a dla kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2027 r.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich na obszarze województwa małopolskiego – osób fizycznych (mieszkańców), jak również przedsiębiorców (wykorzystujących instalację do spalania paliw w procesach produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni itp.).

Z pełną treścią ogłoszenia Marszałka Województwa Małopolskiego można zapoznać się tutaj.