To będzie czwarta edycja niepołomickiego Budżetu Obywatelskiego. W ręce mieszkańców znów trafia milion, o którym zadecydują składając projekty i głosując na nie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W nowym BO czekają nas niewielkie zmiany. Kolejne edycje uczą nas, że mieszkańcy gminy Niepołomice chcą uczestniczyć w budżecie obywatelskim, są bardzo często mocno aktywni pomimo, że nie są zameldowani na terenie naszej gminie. Dlatego w tym roku dajemy możliwość pisania projektów wszystkim osobom zamieszkującym naszą gminę i mamy tutaj również na względzie brak ograniczenia wiekowego. Swój projekt mogą zgłosić osoby niepełnoletnie. Projekt do budżetu obywatelskiego będzie można złożyć zarówno w wersji elektronicznej poprzez stronę www.niepolomice.budzet-obywatelski.org/ (bez konieczności składania na dziennik podawczy), jak i w sposób tradycyjny, czyli w wersji papierowej.

Nabór rozpocznie się 16 kwietnia i potrwa do 23 kwietnia. Tydzień poprzedzający tę datę będzie tygodniem konsultacji w Laboratorium Aktywności Społecznej, gdzie będzie można uzyskać informację na temat wniosków i pomoc w ich pisaniu. Nie zmieniają się wytyczne dotyczące składanych wniosków. Ważne jest, aby projekt był realizowany na rzecz mieszkańców danego osiedla czy sołectwa, był zgodny z prawem oraz mieścił się w granicach zadań własnych gminy, tj. zadań wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Koszt projektu nie może przekraczać 80% kwoty, która może być przeznaczona dla danej jednostki pomocniczej i nie może być niższy niż 1000 zł brutto. Weryfikacja projektów oraz odwołania od oceny negatywnej trwają kilka tygodni. Listę projektów poddanych pod głosowanie powinniśmy poznać w połowie czerwca.

Głosowanie i wybór zadań Budżetu Obywatelskiego odbędzie się w dniach od 24 do 30 września 2018 r. do godz. 24.00. Oddać głos można w punktach do głosowania, poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania, poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego oraz w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronach internetowych www.niepolomice.budzet-obywatelski.org.

Bardzo ważną informacją jest to, że nie będą rekomendowane do realizacji zadania, które uzyskały mniej niż 15 głosów. Oznacza to, że zadanie, które uzyska dwa, trzy czy nawet 10 głosów nie będzie realizowane.

Z zaciekawieniem oczekujemy kolejnych Państwa pomysłów do Budżetu Obywatelskiego 2019. Wiedząc, że każde kolejne lata pokazują nam inne potrzeby mieszkańców, mamy nadzieję, że i ten rok będzie obfitował w różnorodne zadania.

Regulamin znajduje się tutaj.

Author: Joanna Musial