Ze względu na przewidywany wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza we czwartek 13 grudnia, na ten dzień zostanie wprowadzona darmowa komunikacja miejska.

Stężenie pyłów PM 10 ma przekroczyć znacznie normę – podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW. W związku z tym wprowadzona będzie darmowa komunikacja miejska  13 grudnia w godzinach od 00.00 do 24.00 na obszarze gminy miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (w tym gminy Niepołomice). Dodatkowo darmowe będą również przejazdy Małopolskiej Kolei Aglomeracyjnej w obszarze metropolitarnym.

Przypominamy również, by dzieci, seniorzy i osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia ograniczyły przebywanie na zewnątrz.