Urząd Marszałkowski jest przeciwny zamknięciu drogi wojewódzkiej nr 964 na czas budowy zjazdu z autostrady. Prace na tej drodze odbywać się będą przy ruchu wahadłowym.

Wspólnie z wykonawcą robót staliśmy na stanowisku, aby na czas budowy rond łączących zjazd z autostrady z drogą wojewódzką zamknąć teren robót dla ruchu. Takie rozwiązanie pomogłoby zrealizować prace na tym odcinku w terminie około czterech miesięcy. Wiązałoby się jednak z koniecznością wprowadzenia objazdów oraz skróceniem trasy autobusów linii 301. Wykonawca prac przedstawił wyliczenie pokazujące, że wprowadzenie ruchu wahadłowego może spowodować wielokilometrowe korki na drodze nr 964.

Zarządca drogi w swojej odmownej decyzji powołuje się na opinie m.in. Komendy Powiatowej Policji, w myśl której na trasie objazdu mogłoby dochodzić do licznych utrudnień w ruchu drogowym. Wskazano również na możliwość powstawania korków na trasach objazdu oraz utrudnień w przejeździe służb ratowniczych i komunikacji zbiorowej. Wskazano również na fakt, iż w harmonogramie robót przedstawionym przez wykonawcę na etapie przetargu przewidziano realizację wszystkich prac ‘pod ruchem’.

Stanowisko ostatecznie rozwiewa wątpliwości: budowa zjazdu z autostrady będzie prowadzona przy zachowaniu ruchu.

Podróżni oczywiście będą mogli skorzystać z alternatywnych tras, jednak nie zostaną wyznaczone oficjalne objazdy. Pozostaje mieć nadzieję, że prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, a utrudnienie nie wydłuży znacząco czasu przejazdu na trasie Niepołomice-Wieliczka.

Treść stanowiska Urzędu Marszałkowskiego jest dostępna tutaj.