Zbliża się sezon grzewczy. To czas, w którym dbałość o jakość powietrza jest szczególnie ważna. To czym palimy w piecach w dużej mierze wpływa na to czym później oddychamy. Problemu zanieczyszczenia powietrza nie zlikwidujemy z dnia na dzień. Ważne jednak, abyśmy byli świadomi zagrożeń i działali wspólnie, aby je zminimalizować. Gmina Niepołomice nieustannie wspiera działania na rzecz czystego powietrza.

W kwietniu 2017 roku ruszył pilotażowy projekt wymiany pieców węglowych na kotły gazowe. Gmina Niepołomice uzyskała na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Do tej pory wymieniliśmy 83 piece, na co wydaliśmy ponad milion złotych. To pierwszy etap projektu, w którym mamy zagwarantowane dofinansowanie na wymianę 237 pieców.

Obecnie prowadzony jest nabór do II etapu projektu, w którym mamy środki na wymianę kolejnych 160 pieców. Realizacja tego zadania jest zaplanowana na przełom 2019 i 2020 roku. Więcej informacji tutaj. 

Urząd Miasta kolejny rok z rzędu prowadzi w szkołach kampanię informacyjną, mającą na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Wspólnie z krakowską Fundacją „Otwarty plan” organizujemy warsztaty w ramach akcji „Szkoły przeciw smogowi!” Bierze w nich udział 11 szkół podstawowych w naszej gminie – w sumie 250 uczniów z klas siódmych i ósmych. Tematem przewodnim spotkań jest niska emisja powietrza, przyczyny jej powstawania i zagrożenia dla zdrowia, poznawanie najlepszych rozwiązań i przykładów pozwalających na jej zminimalizowanie. Więcej informacji tutaj. 

Uczniowie szkół podstawowych mogą wziąć udział w ekologicznej grze terenowej organizowanej w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice”. Zadaniem uczestników będzie poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi w centrum Niepołomic i rozwiązywanie zagadek przygotowanych w poszczególnych punktach. Celem gry jest propagowanie wiedzy na temat ograniczenia niskiej emisji wśród dzieci i młodzieży, jak również rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Więcej informacji tutaj. 

Dla najmłodszych mieszkańców gminy organizujemy spektakle ekologiczne. We wrześniu, wspólnie z Krakowskim Biurem Promocji Kultury, przygotowaliśmy w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa przedstawienie dla dzieci z przedszkoli samorządowych Gminy Niepołomice. Spektakl „Rajska wyspa” był okazją do zaprezentowania zagadnień związanych m.in. z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza czy degradacją środowiska naturalnego. Więcej informacji tutaj. 

Gmina zadeklarowała też chęć udziału w projekcie „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. W jego programu do placówek edukacyjnych dla najmłodszych w gminie Niepołomice trafiły 23 oczyszczacze powietrza. W całej Małopolsce przedszkola, żłobki i kluby malucha zyskały 2000 urządzeń.

Oczyszczacze swoimi parametrami są dostosowane do potrzeb 60-metrowej sali przedszkolnej i oczyszczają 388 m sześc. powietrza na godzinę. W ciągu każdej godziny są w stanie dwukrotnie przefiltrować całe powietrze w danym pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażono je w filtry HEPA wysokiej klasy H13, które wychwytują nie tylko pyły i szkodliwe substancje, ale także kurz, alergeny i bakterie. Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom najmłodsi będę mieli szansę ustrzec się przed zanieczyszczeniami generowanymi głównie przez paleniska indywidualne i tym samym oddychać czystszym powietrzem. Więcej informacji tutaj. 

Strażnicy miejscy otrzymali urządzenie do badania wilgotności drewna. Higrometr będzie pomocny przy kontrolach systemowych i interwencyjnych palenisk prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice. Więcej informacji tutaj. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych, a więc m.in. wymianę pieca węglowego, ocieplenie budynku, montaż instalacji fotowoltaicznych. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 18 października  o godz. 18.00 w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Warto pamiętać, że na terenie gminy od ubiegłego roku działają pyłomierze Airly – czujniki monitorujące przez całą dobę stan powietrza na naszym terenie. Odczyt parametrów powietrza z czujników można zobaczyć korzystając z linku: map.airly.eu.

W 2017 roku wspólnie ze specjalistami z portalu czysteogrzewanie.pl, zorganizowaliśmy pokaz ekologicznego palenia w tradycyjnych piecach. Materiał z pokazu jest cały czas dostępny w sieci. Zobacz film. 

Pamiętajmy, jakość powietrza, którym oddychamy zależy w dużej mierze od nas samych. Niewłaściwe palenie w piecach może generować dym i duże ilości pyłów, które wdychamy. Prowadzi to do kłopotów zdrowotnych, zaostrzają się objawy chorób przewlekłych, pojawiają się schorzenia układu oddechowego i krążenia. Nie bądźmy obojętni. Oprócz wysiłków instytucji, czy służb, sami dołóżmy wszelkich starań, żeby zadbać o wspólne dobro.

Zachęcamy do pobrania ulotki „Czyste powietrze, wspólna sprawa” przygotowanej wspólnie z gminami zrzeszonymi w ramach Metropolii Krakowskiej – kliknij tutaj.