Od 8 do 13 sierpnia delegacja Strażaków z Niepołomic z przewodniczącym Rady Miejskiej  Panem Markiem Ciastoniem oraz radnym Powiatu Jakubem Paluchem udała się na wymianę do Mustvee. Podczas wizyty zwiedzaliśmy oddział straży granicznej mieszczący się nad jeziorem Pejpus oraz odbyliśmy specjalny rejs po czwartym największym jeziorze w Europie w ramach patrolu granicznego.

Udaliśmy się również do Państwowej Straży pożarnej w Mustvee oraz okolicznych jednostek OSP w miejscowości Voore oraz Avinurme, w których mogliśmy wymieniać się doświadczeniami. Szczególną uwagę zwracaliśmy na różną specyfikę działań i pracę z młodzieżą. Podczas wizyty braliśmy również udział w festiwalu związanym ze świętem miasta oraz zwiedzaliśmy zakład produkujący ręcznie przedmioty z drewna.

W Avinurme zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia muzeum i kościoła prowadzonego przez lokalnego pastora, uczestniczyliśmy też w znakomitym koncercie dwóch chórów. Podczas wizyty spotkano się również z muzykami z lokalnej orkiestry dętej, prowadzonej przez zaprzyjaźnionego z nami kapelmistrza, który odwiedzał Niepołomice. Na zakończenie wizyty spotkaliśmy się z lokalnymi władzami, z którymi omawialiśmy plan współpracy na kolejne lata pomiędzy miastami.

Myślę że wizyta ta pogłębi nasze wspólne zainteresowania, wymianę doświadczeń w funkcjonowaniu samorządu gminnego i strażaków a także uściśli lepsze poznanie i współpracę- podkreślił Marek Ciastoń – przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Delegacja z prezydentem miasta Jurim  Morozovem odwiedziła podczas tegorocznych Dni Niepołomic.

Wizytę samorządowców oraz strażaków w Estońskim miasteczku Mustvee udało się zorganizować dzięki pomocy Urzędu Miasta oraz  zaangażowaniu  Wojciecha Wróblewskiego i Jakuba Palucha.

Paweł Dąbroś
naczelnik OSP Niepołomice