Od maja 2018 r. w naszej gminie realizowana będzie usługa odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych.

Do grupy odpadów zielonych odbieranych z posesji zamieszkałych zaliczamy trawę, liście i spady owocowe. Korzystanie z usługi tych odpadów nie wpływa na zmianę wysokości opłaty miesięcznej za wywóz śmieci.

Właściciele nieruchomości, do końca kwietnia otrzymają 50 worków na gospodarstwo domowe (powierzchnia działki nie ma znaczenia). Firma podejmie 2 próby dostarczenia worków. W przypadku nie zastania domowników, pracownicy firm zostawią informację z numerem telefonu do kontaktu w celu ustalenia nowego terminu odbioru.

Firma MPGO dostarczać będzie worki w godzinach popołudniowych w terminach odbioru odpadów zaplanowanych w kwietniu. Jeżeli nie uda się dostarczyć worków w tych terminach mieszkańcy otrzymają informację z numerem telefonu w celu ustalenia terminu dostarczenia worków tel. 12 340 04 21.

Firma SUEZ Małopolska od środy 18 kwietnia do piątku włącznie rozwozi worki w Podłężu. W sobotę podejmie drugą próbę dostarczenia worków mieszkańcom Staniątek, Zagórza i Suchoraby. Mieszkańcy, których nie było przy dostarczaniu worków mogą kontaktować się z firmą pod numerem telefonu 12 390 71 28, 12 390 71 22.

Jeśli ktoś nie zmieści się w narzuconym limicie może go rozwiązać na dwa sposoby: założyć kompostownik bądź dostarczyć odpady zielone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Wodnej w Niepołomicach, gdzie można bezpłatnie zostawić dowolną ilość odpadów zielonych
Korzystanie z usługi odbioru odpadów zielonych przez właścicieli nieruchomości jest dobrowolne.

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy nie będą mogli lub nie będą chcieli zaopatrzyć się w worki na odpady zielone, w dalszym ciągu mogą tego typu odpady zagospodarowywać we własnym zakresie, w przydomowych kompostownikach lub dowozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Wodnej.