Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice ogłasza nabór do Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego.

Rada Programowa BO to zespół powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, składający się z mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miejskiej i urzędników. Główne zadania Rady to monitorowanie procesu wdrażania budżetu obywatelskiego. Rada rozpatruje również odwołania od negatywnej oceny projektów.

Osoby zainteresowane dołączeniem do Rady Programowej prosimy o przesłanie listów motywacyjnych na adres Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice w terminie do 7 maja 2018 r. z dopiskiem „Rada Programowa BO”.

W liście motywacyjnym prosimy o zawarcie informacji o dotychczasowej pracy na rzecz społeczności lokalnej oraz wskazanie osób, które te informacje mogłyby potwierdzić. Praca w Radzie ma charakter społeczny i nie przysługują z tego tytułu żadne wynagrodzenia.

Więcej informacji na temat zadań i zasad pracy w Radzie Programowej udziela Paweł Pawłowski, obecny przewodniczący rady, pod numerem telefonu 730 778 394.