28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Izb Rolniczych.

Wybory odbędą się już po raz szósty. Zgodnie z przepisami, czynne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia izby, czyli możliwość głosowania na poszczególnych kandydatów, mają wszyscy członkowie danej izby. Na mocy ustawy są nimi wszystkie osoby będące podatnikami podatku rolnego i w posiadaniu gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, o ile w tych spółdzielniach posiadają wkłady gruntowe.

Organem uprawnionym do sporządzenia spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w wyborach jest gmina, która sama decyduje, w oparciu o przepisy ustawy oraz własną ewidencję, kto powinien znaleźć się w spisie uprawnionych do głosowania. W związku z powyższym, zachęcamy do wcześniejszego sprawdzenia, czy Państwa nazwisko figuruje w spisie uprawnionych.

Obwieszczenie dotyczące terminu wyłożenia do wglądu spisu członków izby rolniczej

Obwieszczenie dotyczące składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Niepołomicach, okręg 86