Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

informuje, że dnia 5 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice Pl. Zwycięstwa 13

został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice przeznaczonych do dzierżawy

Z niniejszym wykazem można zapoznać się w terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku
w poniedziałek w godz. 8.00 do 17.00
we wtorek, środę, czwartek w godz. 8.00 do 16.00
w piątek w godz. 8.00 do 15.00

Szczegółowe informacje: Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice pokój nr 2, tel. (012) 250 94 07.