Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje, że 26 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice przeznaczonej do sprzedaży.

Z niniejszym wykazem można zapoznać się w terminie od 26 czerwca do 17 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje: Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, pokój nr 2 tel. (12) 250 94 07.