Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje, że 11 lipca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 został wywieszony wykaz pomieszczeń użytkowych w budynkach komunalnych gminy Niepołomice przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej.

Z niniejszym wykazem można zapoznać się w terminie od 11 lipca do 1 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje: Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta  Gminy w Niepołomicach, pokój nr 2 tel. 12 250 94 07.

Z wykazem można zapoznać się tutaj.