Informujemy, że do środy (tj. 19 czerwca 2019) trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miasta Niepołomice oraz dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice. Natomiast uwagi do wyłożonych dokumentów można składać do 4 lipca 2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice wraz z projektami planów dostępne jest tutaj.