Informujemy, że od wtorku 21 maja 2019 trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centralnej części miasta Niepołomice oraz dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice wraz z projektami planów dostępne jest tutaj.