Uchwała antysmogowa obowiązująca od 1 lipca 2017 roku dotyczy wszystkich na obszarze województwa małopolskiego – osób fizycznych jak również przedsiębiorców.

Obejmuje więc budynki mieszkalne, ale także budynki gospodarcze, szklarnie, tunele foliowe, lokale usługowe czy zakłady przemysłowe. Ograniczenia dotyczą wszystkich instalacji, w których następuje spalanie paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni itp.

Wymagania uchwały antysmogowej dla Małopolski:
– nowo eksploatowane kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania ekoprojektu – od 1 lipca 2017 roku.
– zakaz spalania mułów, flotów i miałów węglowych (udział frakcji 0-3 mm powyżej 15%) oraz biomasy o wilgotności powyżej 20% – od 1 lipca 2017 roku.
– zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych oraz ogrzewaczy o sprawności cieplnej poniżej 80% (możliwość doposażenia w elektrofiltr) – od 1 stycznia 2023 roku.
– możliwość eksploatacji kotłów klasy 3 i 4 tylko do 31 grudnia 2026 roku.

Co musisz zrobić?
Zmień paliwa stałe na ogrzewanie o zerowej lub minimalnej emisji pyłu. Przede wszystkim wymień piec lub kocioł na węgiel i drewno na czyste lub niskoemisyjne ogrzewanie. Wybierz podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, panele słoneczne, ogrzewanie gazowe lub kocioł na lekki olej opałowy.

Poza Krakowem możesz zastosować standard ekoprojektu.

Poza obszarem Krakowa możesz również zastosować kocioł na pelety, drewno lub węgiel, jeżeli spełnia wymagania ekoprojektu. Listę takich urządzeń znajdziesz tutaj.

Wymagania ekoprojektu zostały określone w rozporządzeniu Komisji UE Nr 2015/1189 (dla kotłów na paliwa stałe) oraz w rozporządzeniu Komisji UE Nr 2015/1185 (dla ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe).

Jeżeli eksploatowane urządzenie nie podlega przepisom w sprawie ekoprojektu, nadal musisz wykazać, że jego efektywność energetyczna oraz wielkość emisji nie przekracza poziomów w nich określonych. Dotyczy to np. urządzeń nietypowych, kotłów o mocy powyżej 500 kW, na biomasę niedrzewną, do kogeneracji energii elektrycznej i ciepła). W tym celu można zlecić analizy w laboratorium posiadającym akredytację PCA lub przeprowadzić takie badania w miejscu eksploatacji instalacji.

W przypadku ogrzewaczy, poza Krakowem, możesz je doposażyć w urządzenie redukujące emisję.

Instalację spalania paliw możesz zakwalifikować jako „ogrzewacz” jeśli nie dostarcza ciepła do systemu centralnego ogrzewania, tylko bezpośrednio wydziela ciepło lub w połączeniu z przekazywaniem ciepła do cieczy lub do systemu dystrybucji gorącego powietrza. Ogrzewaczem jest między innymi piec kaflowy, kominek, koza. W takim przypadku musisz udowodnić, że sprawność cieplna instalacji wynosi co najmniej 80% lub urządzenie spełnia wymagania ekoprojektu. Możesz też doposażyć instalację w urządzenie redukujące emisję (np. elektrofiltr) do poziomu zgodnego ze standardem ekoprojektu. Sprawność cieplna urządzenia lub informacja o spełnieniu wymagań ekoprojektu, powinna być podana w jego dokumentacji technicznej. Jeżeli brak takich danych, można zlecić odpowiednie badania instalacji w laboratorium posiadającym akredytację PCA.

Więcej informacji dostępnych jest na www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy.