W gminie Niepołomice trwa projekt wymiany pieców węglowych. Mieszkańcy złożyli 290 wniosków o udzielenie dotacji na ten cel. Do tej pory przeprowadzono 75 audytów, a kolejne 50 odbędzie się w najbliższym czasie. Podpisano już 50 umów z mieszkańcami. W sumie Gmina Niepołomice ma zagwarantowane dofinansowanie na wymianę 237 pieców.

Pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Niepołomice, umożliwiający otrzymanie dofinansowania do wymiany pieców węglowych w domach prywatnych, rozpoczął się w kwietniu 2017 roku.

Projekt skierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, którzy ogrzewają swoje budynki nieekologicznymi źródłami ciepła (piece węglowe) i chcą wymienić swoje kotły na ekologiczne, kondensacyjne piece gazowe (o parametrach emisji niegorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu).

Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W lipcu 2017 roku audytorzy energetyczni rozpoczęli pracę, odwiedzali mieszkańców, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie, by ocenić czy ich domy kwalifikują się do programu. Do tej pory przeprowadzili 75 ocen energetycznych. W wyniku otrzymanej oceny energetycznej 20 wnioskodawców zrezygnowało z udziału w projekcie z uwagi na – ich zdaniem – zbyt wysokie koszty termomodernizacji, którą musieliby wykonać we własnym zakresie.

W wyniku podpisania aneksu na dodatkowe oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego a firmą wykonującą te oceny, w Gminie Niepołomice będzie wykonanych kolejnych 50 ocen. Będą one przeprowadzone w grudniu i na początku 2018 roku.

Do tej pory Gmina Niepołomice podpisała 50 umów z mieszkańcami, z czego 16 osób otrzymało już zwrot kosztów inwestycji, na łączną kwotę 190 tys. zł.

Co ważne, zmieniły się stawki dofinansowania w projekcie. Są dla mieszkańców korzystniejsze. Do tej pory dotacja wynosiła 350 zł/kW mocy pieca ale nie więcej niż 8 tys. zł na kocioł. Teraz wartość kW uzależniona jest od mocy kotła.

Po zmianach zatwierdzonych 4 października 2017 roku podczas Sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach stawki przedstawiają się następująco:
– 550 zł/kW nowego źródła ciepła o mocy do 10 kW (łącznie)
– 500 zł/kW nowego źródła ciepła o mocy powyżej 10 do 15 kW (łącznie)
– 450 zł/kW nowego źródła ciepła o mocy powyżej 15 do 20 kW (łącznie)
– 400 zł/kW nowego źródła ciepła o mocy powyżej 20 kW (łącznie)
maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku oceny energetycznej, nie więcej niż 8 tys. zł na kocioł.

Póki co, mamy dofinansowanie na wymianę 237 pieców. Zmienią się jednak zasady weryfikacji. Pod uwagę nie będą brane domy, które są nieocieplone i nie mają wymienionych okien.

Więcej informacji o programie wymiany pieców można uzyskać w Referacie Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice, I piętro, pok. nr 3, tel. 12 250 94 54.