Wyniki naborów wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej organizowanych przez LGD, które odbyły się w dniach 5.01.2018-22.01.2018 zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową Stowarzyszenia www.lgdpowiatwielicki.eu.

Tam również można znaleźć aktualny harmonogram naborów wniosków.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: biuro@lgdpowiatwielicki.eu, formularz kontaktowy na stronie www lub kontakt telefoniczny pod numerem 12 288 00 95. Biuro LGD mieszczące się w Wieliczce przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.