Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16-22 września 2017) obowiązuje wzajemne honorowanie biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) i biletów kolejowych.

Osoby posiadające bilety sieciowe KMK, miesięczne bilety kolejowe strefowe oraz bilety zintegrowane, mogą skorzystać z wzajemnego honorowania biletów w komunikacji miejskiej oraz kolejowej.

W pociągach Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych honorowane będą miesięczne bilety sieciowe (imienne i na okaziciela):
– ważne w strefie biletowej I KMK – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefie kolejowej 0,
– ważne w strefie biletowej I i II KMK – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefach kolejowych: 0, I, II.

W autobusach i tramwajach KMK honorowane będą bilety kolejowe miesięczne strefowe:
– ważne w strefie kolejowej 0 – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefie biletowej I KMK.
– ważne w strefie kolejowej: I, II lub III – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK.

Pasażerowie posiadający okresowe Bilety Miesięczne Zintegrowane imienne upoważniające
do przejazdów:
– wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I KMK – będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR w strefie kolejowej 0,
– wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I i II KMK – będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR, w strefach kolejowych: 0, I, II,
– pociągami w strefie kolejowej 0, będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów
w I strefie biletowej KMK,
– pociągami w strefie kolejowej: I, II lub III będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK.

Zasięg poszczególnych stref:

Strefy biletowe KMK:
– Strefa biletowa I KMK – strefa obejmuje terytorium Gminy Miejskiej Kraków
w jej granicach administracyjnych,
– Strefa biletowa I i II KMK – strefa obejmuje terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły
do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego (tj. Kraków, Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki).

Strefy kolejowe:
– Strefa kolejowa 0 – strefa ograniczonymi stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Kraków Mydlniki Wapiennik, Kraków Batowice, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów-Drożdżownia, Kraków Sidzina,
– Strefa kolejowa I – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Zabierzów, Baranówka, Węgrzce Wielkie, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Skawina,
– Strefa kolejowa II – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Wola Filipowska, Słomniki, Kłaj, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Radziszów,
– Strefa kolejowa III – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Chrzanów, Miechów, Bochnia, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Kalwaria Zebrzydowska

Więcej informacji znajduje się tutaj.