W związku z informacją o skażeniu wody w gminie Kłaj zarząd spółki Wodociągi Niepołomice wydał specjalne ogłoszenie.

“Zarząd Spółki “Wodociągi Niepołomice” sp. z o. o. informuje, że jakość wody na terenie obsługiwanym przez Spółkę, pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).”

To oznacza, że woda jest całkowicie zdatna do picia i nie ma żadnych przeciwwskazań do jej wykorzystywania.